Licencja prywatnego detektywa – czym jest i jakie daje uprawnienia?

  • Home
  • Licencja prywatnego detektywa – czym jest i jakie daje uprawnienia?

Licencja prywatnego detektywa – czym jest i jakie daje uprawnienia?

Współczesna kultura (książki, filmy, seriale) często nawiązuje do pracy detektywa i równie często przekłamuje prawdziwą specyfikę tego zawodu. Może się wydawać, że każdy mógłby zostać detektywem, a co więcej, że posiadają oni możliwości na poziomie tajnych służb. Naturalnie nie jest to prawdą, aczkolwiek licencjonowany detektyw ma specjalne uprawnienia, które umożliwiają mu skuteczne wykonywanie zleceń. Czym tak naprawdę jest licencja prywatnego detektywa?

Licencja detektywa

Mianem detektywa, zgodnie z prawem, mogą określać się jedynie osoby, które posiadają ważną licencję. Uzyskanie jej wiążę się z dopełnieniem szeregu formalności i odbyciem wymaganych szkoleń. Działalność detektywistyczna jest dokładnie określona przez odpowiednią ustawę.

Kto może zostać detektywem?

Wcale nie trzeba być byłym pracownikiem służb mundurowych ani posiadać niecodziennych umiejętności, aby zdobyć licencję. Oczywiście, wśród detektywów są np. byli funkcjonariusze policji, natomiast w kwestii umiejętności – cóż, wiele cech charakteru (m.in. ponadprzeciętna spostrzegawczość) – z pewnością zwiększy skuteczność pracy detektywistycznej. Tak więc prawie każdy może spróbować swoich sił w zawodzie, niemniej musi się “trochę” postarać.

W celu ubiegania się o licencję należy spełnić odgórnie ustalone wymogi. Wśród nich można wymienić choćby:

– wiek (minimum 21 lat);
– wykształcenie średnie;
– brak kryminalnej przeszłości (brak bieżącego postępowania o umyślne przestępstwo, a także brak przeszłych, prawomocnych wyroków z tym związanych);
– pozytywna opinia komendanta powiatowego Policji;
– odbycie szkoleń (np. z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych).

Wszystkie wymagania, jak i dokładny opis procedury uzyskiwania licencji są ogólnodostępne na stronach gov.pl, zatem powyższe informacje można uznać za wystarczające do przybliżenia tematu.

Dobry detektyw – licencja to nie wszystko

Szukając dla siebie właściwego kandydata na prywatnego detektywa, musimy zwrócić uwagę nie tylko na licencję (to oczywistość i warunek wykonywania zawodu), ale także na pozostałe kwestie. Innymi słowy – jak odróżnić skutecznego detektywa od amatora, któremu udało się uzyskać licencję? Dobry detektyw powinien posiadać przymioty osobiste, które są przydatne w sprawnym realizowaniu zleceń:

– umiejętność pozyskiwania informacji (komunikatywność, kontakty, znajomość nowych technologii, wiedza gdzie szukać etc.);
– zdolność logicznego, a czasem też i nieszablonowego myślenia, spostrzegawczość;
– dyskrecja w działaniu i profesjonalna lojalność wobec zleceniodawcy;
– zaangażowanie i nieustępliwość, dopóki nie osiągnie się pożądanych rezultatów;
– tworzenie wartościowych materiałów dowodowych i raportów.

Ponadto doświadczenie wybranego detektywa/agencji detektywistycznej i odniesione sukcesy wyrażają więcej niż wszystkie marketingowe obietnice. Nie do końca też warto kierować się opiniami innych, gdyż tzw. opinie to często działania konkurencji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy znamy ludzi, którzy polecają (lub nie) danego detektywa. Zresztą z założenia większość działań detektywów podlega tajemnicy i dotyczy spraw prywatnych, więc mało kto opowiada o swoich doświadczeniach z biurami detektywistycznymi.

Co wolno detektywowi, a czego nie?

Licencja detektywa ma swoje ograniczenia. Detektyw nie może korzystać ze środków zarezerwowanych dla instytucji państwowych (policja, prokuratura, służby specjalne itp.). Chcąc działać zgodnie z prawem, nie powinien m.in. przeszukiwać cudzych pomieszczeń, czy też używać podsłuchów i lokalizatorów GPS. Przepisy nie są jasno sprecyzowane i często wymagają odrębnych interpretacji (komentarz do wyroku sądu z 2013 r. w sprawie bezprawnego użycia GPS). W przypadku nielegalnych podsłuchów (nagrywanie niejawne rozmów, w których nie jest się uczestnikiem) jedynie od postanowienia sądu będzie zależeć, czy dowód zostanie dopuszczony do sprawy. Jednakże trzeba pamiętać, że zawsze osoba nagrywana może wszcząć osobne postępowanie sądowe przeciwko tym, którzy założyli podsłuch. Detektywi nie mają również dostępu do baz przeznaczonych dla innych organów państwowych (np. rejestracja pojazdów, adresy zameldowania). Niemniej często mają swoje metody, aby np. ustalić właściciela numeru telefonu, czy też kierowcę samochodu.

Jak więc detektywi mogą skutecznie wykonywać swoją pracę? Na szczęście istnieją liczne uprawnienia detektywa, które są wystarczające, aby spełniać potrzeby ich klientów. Detektyw może uzyskiwać, przetwarzać i przekazywać informacje o osobach (bez ich zgody), przedmiotach i zdarzeniach. Oznacza to m.in. możliwość obserwacji wyznaczonych osób w miejscach ogólnodostępnych, wykonywanie zdjęć lub filmów i prowadzenie dokumentacji. Najlepiej, jeśli robi to dyskretnie, tym samym unikając podejrzeń o ewentualny stalking. Dzięki działaniom w terenie może także pozyskać cennych świadków lub informatorów, którzy będą gotowi poświadczyć w sądzie na korzyść zleceniodawcy. Taki rodzaj działalności w połączeniu z wiedzą o tym, gdzie szukać informacji – zazwyczaj wystarczy do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Jakie to mogą być rezultaty?

W czym może pomóc detektyw?

Działalność detektywistyczną możemy podzielić na dwie główne kategorie, w zależności od rodzaju zleceniodawcy.

Pomoc osobom prywatnym

W przypadku osób prywatnych detektyw może być pomocny m.in. w:

– pozyskiwaniu szczegółowych informacji o wybranej osobie (np. kwestia wierności małżeńskiej, troska o członka rodziny);
– odnajdywaniu ludzi i mienia (poszukiwania zaginionej osoby możliwe jeszcze przed działaniami policji i jako uzupełnienie tychże działań, zagubione/skradzione przedmioty);
– przeciwdziałaniu inwigilacji (odnalezienie i neutralizacja kamer, podsłuchów, lokalizatorów);
– zbieraniu korzystnych dla zleceniodawcy informacji do spraw sądowych (w celu np. wygrania procesów cywilnych, potwierdzenia alibi, znalezienia okoliczności uniewinniających itd.);
– pozyskiwaniu wszelkich pozostałych danych, których klient nie potrafi samodzielnie uzyskać/zgromadzić.

Pomoc firmom, instytucjom

Detektywi bywają niezastąpieni także w formie współpracy biznesowej z podmiotami prawnymi:

– analiza wiarygodności pracowników/kontrahentów (m.in. weryfikacja CV i zwolnień lekarskich, przeszłość biznesowa wspólników);
– sprawdzenie uczciwości klientów (np. w sprawach ubezpieczeniowych);
– ocena działań konkurencji (poufność informacji w przedsiębiorstwie, nieuczciwe praktyki konkurencji);
– sprawy majątkowe (posiadane mienie i zadłużenia osób fizycznych/firm, analiza źródeł dochodów);
– reszta informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej (choćby szukanie słabych stron konkurentów lub wyjaśnianie nieprawidłowości wśród działań podległej kadry).

Jak łatwo zauważyć, detektywi potrafią być wszechstronni. Korzystając z ich usług, możliwe jest uzyskanie rezultatów, które byłyby nierealne (lub zajęły znacznie więcej czasu) bez ich wsparcia. Warto kierować się doświadczonymi agencjami, posiadającymi licencję i mogącymi zaoferować korzystne warunki współpracy.

Udostępnij:


Zadzwoń
+48 536 225 224
Zadzwoń